Hem

LÄDUBRO Utvecklingsbolag

Var med och utveckla Lärbro med omnejd!

Årsmöte

26/3 2015 kl 19.00 Korsbygården

 

Den 7 feb 2014 blev vi registrerade som Aktibolag hos Bolagsverket!

När tiden gick ut för att teckna aktier den 18/12 så har 170 st aktier bokats upp av 50 olika personer/företag.

 

Hjälp oss!

 

Har du idéer eller förslag på vad vi kan hitta på att jobba med inom LÄDUBRO så hör av dig!

forslag@ladubro.se

Häng med på studiebesök

och få information om

LÄDUBRO´s förstudie av närvärme i Lärbro samhälle

INBJUDAN!

Vad blir det av LEA?

Läs mer om LÄDUBRO´s arbete med en ekonomisk analys. Tyck till om den på möte i Korsbygården 10/12 kl 18.30 eller skicka synpunkter direkt till leifdirect@telia.com

Lärbrodagen 2015 arrageras den 10/10!