Årsmöte 2021

Lädubros årsmöte 2021 är 4 maj 2021, klockan 19.00.

Det kommer framförallt hållas digitalt, via Teams. Eventuellt finns också möjligt att mötas fysiskt. Inbjudan och mer info kommer skickas ut till alla aktieägare i god tid innan mötet.