Låt Lärbro Blomstra

Lädubro har fått 20.000 kronor i lokalt utvecklingsbidrag till projektet Låt Lärbro blomstra!

Vi i Lädubro vill planera blommor i ”Lärbro City”, skapa gemenskap hos Lärbro-bor och göra en viktig insats för bin, humlor och fjärilar.

Projektet ”Låt Lärbro blomsta” kan möjliggöra att Lärbro-dagen blir en lokal planteringsdag där Lärbro-bor tillsammans går ut och planterar lökar och fröer som får gro under vintern. Det kan ge mervärde för alla som deltar, vänner och familj. Det är en utomhusaktivitet och den passar såväl gamla som unga.

Till våren kan Lärbro blomstra och nektarn vara till nytta för våra viktiga små invånare; humlorna, bina och fjärilarna.

Besök P4 Gotlands hemsida för att höra mer om projektet.

Här kan du läsa mer om Gubis, Gotländska utvecklingsbolag i samverkan och om Lub, landsbygdsutveckling.