Låt Lärbro Blomstra

Under 2021 fick Lädubro 20.000 kronor i lokalt utvecklingsbidrag för att plantera lökar i Lärbro. Dessutom donerade Almedalen sina lökar till projektet.

Under Lärbro-dagen 2021 planterades lökarna tillsammans med Lärbro-bor och till våren tittade blommor upp.

April 2022

Besök P4 Gotlands hemsida för att höra mer om projektet.

Här kan du läsa mer om Gubis, Gotländska utvecklingsbolag i samverkan och om Lub, landsbygdsutveckling.