Discgolfbana i Lärbro

Lädubro har fått 20.000 kronor i lokalt utvecklingsbidrag till att anlägga en discgolfbana i Lärbro med nio hål.

Tänk dig att kombinera friluftsliv i naturen med en trevlig aktivitet som du kan dela med andra. Discgolfbanan ska bli en äkta gotländsk bana med ungefär hälften av hålen på hällmark och sten. De sista hålen kommer gå genom skog och lite mer enbuskar och sånt – så att det blir lite utmanande hinder i banan.

Ambitionen är att färdigställa banan i oktober eller november.

På P4 Gotlands hemsida kan du höra mer.

a

Här kan du läsa mer om Gubis, Gotländska utvecklingsbolag i samverkan och om Lub, landsbygdsutveckling.

Låt Lärbro Blomstra

Lädubro har fått 20.000 kronor i lokalt utvecklingsbidrag till projektet Låt Lärbro blomstra!

Vi i Lädubro vill planera blommor i ”Lärbro City”, skapa gemenskap hos Lärbro-bor och göra en viktig insats för bin, humlor och fjärilar.

Projektet ”Låt Lärbro blomsta” kan möjliggöra att Lärbro-dagen blir en lokal planteringsdag där Lärbro-bor tillsammans går ut och planterar lökar och fröer som får gro under vintern. Det kan ge mervärde för alla som deltar, vänner och familj. Det är en utomhusaktivitet och den passar såväl gamla som unga.

Till våren kan Lärbro blomstra och nektarn vara till nytta för våra viktiga små invånare; humlorna, bina och fjärilarna.

Besök P4 Gotlands hemsida för att höra mer om projektet.

Här kan du läsa mer om Gubis, Gotländska utvecklingsbolag i samverkan och om Lub, landsbygdsutveckling.

Årsmöte 2021

Lädubros årsmöte 2021 är 4 maj 2021, klockan 19.00.

Det kommer framförallt hållas digitalt, via Teams. Eventuellt finns också möjligt att mötas fysiskt. Inbjudan och mer info kommer skickas ut till alla aktieägare i god tid innan mötet.