Vår 2021

Lädubros årsmöte 2021 är 14 april 2021, klockan 19.00.

Det kommer framförallt hållas digitalt, via Teams. Eventuellt finns också möjligt att mötas fysiskt. Inbjudan och mer info kommer skickas ut till alla aktieägare i god tid innan mötet.